Samfunnsansvar

Opp gjennom Holli Mølles historie har svært mange mennesker fått arbeidstrening. Vi har samarbeidet med hjelpeapparatet i alle årene vi har drevet. Noen har hatt arbeidstrening i kortere perioder. Andre er i dag fast ansatte og nøkkelpersoner i driften.

Vi ser også melproduksjonen ved Holli Mølle i et beredskapsperspektiv. I Norge i dag er det stort fokus på i størst mulig grad å lage matmelet av norsk korn. På den måten bidrar vi til at vi både har kapasitet og kompetanse til å lage norsk mel selv i urolige tider.

Sporbarhet

Vi løfter fram bonden helt ut på melsekken eller melposen ved å merke hvilken bonde som dyrket kornet til dette melet. Dette er komplisert logistikk. Mange av våre kunder synes det er viktig å vite hvor kornet kommer fra. Det gir en stolthet for bonden å vite at kornet som ble levert til Holli Mølle blir til godt bakverk.