Vi har et stort nettverk med økologiske dyrkere på Østlandet.

Gårdene er forskjellige både i størrelse og måten de dyrker på. Noen er små. Den største dyrkeren har 3500 dekar tilgjengelig. De er alle levende opptatt av å produsere økologisk korn med så god kvalitet som mulig.

Vi er opptatt av sporbarhet. På melsekken eller melposen kan du se hvem som har dyrket kornet til dette melet. Mange av våre kunder synes det er viktig å vite hvor kornet kommer fra. Det gir en stolthet for bonden å vite at kornet som ble levert til Holli Mølle blir til godt bakverk.