Trygve Nesje etablerte i 2007 Holli Mølle på familiegården i Spydeberg i Østfold. I familien på morssiden var det drevet møllevirksomhet i mange hundre år opp til slutten av 1700-tallet. Driftsbygningen på gården ble bygget om og huser i dag kornmottak, tørke, avskallings- og renseanlegg, steinkverner, pakkeanlegg, lager og kontor.