Mennesket har laget mel i tusener av år. Teknikken har utviklet seg. Da Holli Mølle startet opp, lærte vi håndtverket av andre steinmøllere både fra inn- og utland. På den måten er vi en viktig kunnskapsbærer, der vi tar vare på og utvikler steinmalingsteknikken.