På Holli Mølle lages melet på 4 steinkverner. Kornet kommer inn mellom møllesteinene og blir knust til mel. I hele vår kornhistorie har mel blitt til mellom to steiner. Det er først de siste 50 – 100 årene at de store møllene har gått over til å lage melet på store valseanlegg med stålvalser.

Hele kornet males på Holli Mølle. Både skall, frøhvite og kime. På den måten sørger vi for at vi får med alle næringsstoffer og all smak helt ut i melet.

I produksjonen legger vi vekt på at melet ikke blir for varmt. Vi ønsker å lage et så levende mel som mulig. Skal bakeren få god enzymaktivitet i deigen, må mølla ha laget melet på en slik måte at dette er mulig. Det KAN vi på Holli Mølle.

Holli Mølle har hatt en enorm økning i etterspørsel i løpet av de 16 årene vi har drevet. Fokuset på å benytte norsk korn til matmelproduksjonen har vært en viktig årsak til dette. Særlig har etterspørselen vært stor fra bakerisektoren. For å lage et godt, stabilt, økologisk siktet mel med norsk opprinnelse til bakeri, har Holli Mølle siden midten av 2021 hatt leieproduksjon av siktet hvetemel hos Bjølsen Valsemølle. Tilbakemeldingen fra bakeriene har vært veldig god. Holli Mølle tar imot økologisk hvete fra dyrkerne, renser den og får leiemalt 200 tonn om gangen.

Siktet mel av de kornsortene som det går mindre av produseres fortsatt på Holli Mølle.