Urkorn er en fellesbetegnelse på de eldste kornplantene i kornhistorien. En stor del av det kornet som kommer inn til Holli Mølle er enkorn, emmer og spelt. Dette er kornplanter som ikke har vært gjennom en foredling i laboratorier. Bare naturlig tilpasning til det miljøet de dyrkes i. Vi benytter også kornplanter som bare er noen hundre år gamle, som landhvete og svedjerug. Og vi benytter de moderne sortene, spesielt hvete til siktet hvetemel.

De moderne kornplantene er foredlet. De har fått reindyrket egenskaper som lengde på kornet, størrelsen på kornene i akset, avlingsnivå, motstand mot sykdommer. Mange av de hvetesortene som skal brukes til matmel har fått et sterkt glutenprotein. For en del mennesker har dette blitt så sterkt at magen deres har problemer med å bryte det ned.

Mange kan ha nytte av å skifte ut den moderne hveten med mel fra urkorn. Glutenproteinene er mildere og vi har gjennom våre snart 20 driftsår hatt mange kunder som har skiftet til urkornmel med godt resultat.