Vi løfter fram bonden helt ut på melsekken eller melposen ved å merke hvilken bonde som dyrket kornet til dette melet. Dette er komplisert logistikk. Mange av våre kunder synes det er viktig å vite hvor kornet kommer fra. Det gir en stolthet for bonden å vite at kornet som ble levert til Holli Mølle blir til godt bakverk.