Opp gjennom Holli Mølles historie har svært mange mennesker fått arbeidstrening. Vi har samarbeidet med hjelpeapparatet i alle årene vi har drevet. Noen har hatt arbeidstrening i kortere perioder. Andre er i dag fast ansatte og nøkkelpersoner i driften.

Vi ser også melproduksjonen ved Holli Mølle i et beredskapsperspektiv. I Norge i dag er det stort fokus på i størst mulig grad å lage matmelet av norsk korn. På den måten bidrar vi til at vi både har kapasitet og kompetanse til å lage norsk mel selv i urolige tider.